Home » Articles » Schools / Universities

Pambansang Seminar-Worksyap sa Filipino ng Bicol University

Ang Departamento ng Filipino ng Bicol University College of Arts and Letters (BUCAL) sa pakikipagtulungan ng Panrehiyong Sentro ng Wikang Filipino (PSWF-BU, Rehiyon V), Master sa Filipino at Doktor ng Pilosopiya sa Filipino ay magtataguyod ng Pambansang Seminar-Worksyap sa Filipino na may paksang Pagtuturo ng Wikang Filipino at Panitikan, Pananaliksik at Kagamitang Panturo Salig sa K to 12 Kurikulum. Ang seminar-worksyap na ito ay gaganapin sa Hulyo 25-27, 2013 sa BUCAL Amphitheater, Lungsod ng Legazpi.
Ang layunin ng seminar-worksyap na ito ay upang matugunan ang mga suliranin ng mga kalahok ukol sa pagpapaunlad ng pagtuturo ng wikang Filipino at panitikan, pananaliksik at kagamitang panturo salig sa K to 12 Kurikulum at upang makagaapay sa mga napapanahong isyu ng pangwika at mga kinauukulan.

Ang mga superbisor, punongguro, koordineytor at kaguruan ng/sa Filipino sa antas elementarya at sekondarya mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay inaaanyayahang dumalo sa gawaing ito.

Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro na mula pampubliko at pampribadong paaralan ay naaayon sa no-disruption-of classes policy na nasasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.

Para sa karagdagang impormasyon o anumang katanungan, maaring makipag¬ugnayan kay:

Fay Lea Patria M. Lauraya, Ph.D.
Pangulo
Pamantasan ng Bicol
Lungsod ng Legazpi
Telefax Blg.: (052) 821-7939
Email Address: bicol_university1969@yahoo.com

Leticia M. Lopez, Ph.D.
Direktor, Pambansang Seminar 2013
Puno, Departamento ng Filipino
Bicol University College of Arts and Letters (BUCAL)
Lungsod ng Legazpi
Telepono Blg.: (052) 820-2745
Mobile Phone Blg.: 0905-930-3643
Email Address: leticia_lopez0440@yahoo.com
- https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Pambansang Seminar-Worksyap sa Filipino ng Bicol University" was written by Mary under the Schools / Universities category. It has been read 1992 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 30 June 2013.
Total comments : 0