Home » Articles » Schools / Universities

Pambansang Pagsasanay sa Pagtuturo ng Filipino

Ang Mindanao State University (MSU), Marawi Campus sa pangunguna ng Kagawaran ng Filipino ay magdaraos ng Pambansang Pagsasanay sa Filipino na may pangunahing paksang Pambansang Pagsasanay ng mga Guro sa Filipino sa Tatlong Antas ng Pagkatuto Batay sa Bagong Kurikulum ng Edukasyon (K to 12) Tungo sa Pagpapataas ng Kaalaman sa Nap apanahong Isyu at Kalakaran sa Pagtuturo na gaganapin sa Disyembre 7-9, 2012 sa Lyceum of Iligan Foundation Auditorium, 3rd Floor Corpus Christi, Tubod, Lungsod ng Iligan (Rehiyon X).
Layunin ng Seminar-Worksyap na matulungan ang mga nagtataguyod at nagtuturo ng wikang Filipino sa buong bansa na maibahagi ang mga makabagong kaalaman at kasanayan sa pagtuturo ng Filipino.

Ang mga aanyayahang dadalo ay ang mga kaguruan at nagtuturo ng Filipino sa Mataas na antas ng Edukasyon sa iba’t ibang bahagi ng bansa at gayun din inaanyayahan ang lahat ng propesor, puno ng kagawarang Filipino, tagapangulo, pamunuan, dekano ng mga kolehiyo at pamantasan, mag-aaral at sa lahat ng nagnanais dumalo sa seminar-worksyap na ito sapagkat ang pangunahing tatalakayin dito ay may malaking kaugnayan sa ating wikang pambansang Filipino na siyang pangunahing kasangkapan sa ating pag-unlad.

Ang pagdalo ng mga mag-aaral na mula sa pampubliko at pribadong paaralan ay dapat naaayon sa isinasaad na no-disruption-of-classes policy na halaw sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.

Para sa iba pang impormasyon, maaaring tumawag at makipag-ugnayan sa mga sumusunod:

Dr. Myrna L. Calamian
Direktor ng Seminar
Mobile Phone Blg.: 0938-276-9559/0915-350-1633

Prop. Amaceta S. Real
Chairman ng Kagawaran
Mobile Phone Blg.: 0926-296-0 135
- https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Pambansang Pagsasanay sa Pagtuturo ng Filipino" was written by Mary under the Schools / Universities category. It has been read 2458 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 19 October 2012.
Total comments : 0