Home » Articles » Events

Unang Pambansang Seminar-Worksyap ng Sulu sa Filipino

Ang Pampaaralang Distrito ng Banguingui (Tongkil), katuwang ng Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino (PSWF) – Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), Commission on Higher Education (CHED), Panrehiyong Tanggapan ng Kagawaran ng Edukasyon sa ARMM, at Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay magtataguyod ng Unang Pambansang Seminar-Worksyap ng Sulu sa Filipino na may temang "Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino at Iba pang Wika sa Pagtataguyod ng Kapayapaang Pambansa” na gaganapin sa Agosto 24-26, 2012 sa Notre Dame of Jolo College (NDJC), Jolo, Sulu.
Layunin ng Seminar-Worksyap na ito ang mga sumusunod:
  1. tipunin ang iba’t ibang tagapagtaguyod ng wikang Filipino sa iba’t ibang antas ng edukasyon sa bansa upang bigyang-pansin ang mga papel na ginampanan ng wikang Filpino sa pag-unlad ng bansa kasabay ng intelektwalisasyon at globalisasyon;
  2. ipabatid ang tungkulin ng asignatura at wikang Filipino sa responsableng pagtamo ng kalayaang pang-akademiko (academic freedom);
  3. talakayin ang iba’t ibang pagdulog sa pagtuturong pagpapahalaga ng panitikan at pagpapabayong sa panitikan ng Mindanao;
  4. ipakilala ang mga simulain ng edukasyong pangkapayapaan (peace education) at mga pamamaraan ng pagsanib ng usaping pangkapayapaan sa pagtuturo ng Filipino; at
  5. itampok ang probinsya ng Sulu bilang salig sa kaunlaran ng bansa lalo na sa usaping akademiko at pangkapayaan.
Ang mga inaasahang dadalo sa seminar-worksyap na ito ay mga panrehiyon at pansangay na superbisor sa Filipino, mga tagapangulo o tagapag-ugnay ng asignaturang Filipino, at mga guro sa lahat ng antas ng pampamahalaan at pribadong paaralan.

Para sa karagdagang impormasyon, ang mga dadalo ay maaaring makipag-ugnay sa mga sumusunod:

Dr. Parcasia M. Chiong
Pansangay na Direktor
Panrehiyong Sentro ng Wikang Filipino - ARMM
Sulu State College
Mobile Phone No.: 0926-288-6885

Hji. Mohammad Amin A. Aukasa
Pandistritong Superbisor
Distrito ng Banguingui (Tongkil)
DepEd ARMM, Sulu II
Mobile Phone No.: 0926-242-8552
E-mail Address: hji.mohammadaminaukasa
- https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Unang Pambansang Seminar-Worksyap ng Sulu sa Filipino" was written by Mary under the Events category. It has been read 2308 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 21 July 2012.
Total comments : 0