Home » Articles » Literature

15+ Paraan ng Pagmamahal at Pagpapahalaga sa Sariling Wika - Filipino (Wikang Pambansa)

Narito ang mahigit labinlimang (15) paraan kung paano maipapakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling wika - Filipino.
Mga Paraan ng Pagmamahal at Pagpapahalaga sa Sariling Wika - Wikang Pambansa
 
 1. Gagamitin ko ang ating pambansang wika sa tamang paraan.
 2. Aawitin ko ang ating pambansang awit ng maayos.
 3. Ipagmamalaki ko ito bilang aking wikang nakagisnan at kinalakihan.
 4. Mas uunahin kong aralin ang ating wika kaysa sa mga wika ng dayuhan.
 5. Mamahalin ko ang ating wika katulad ng pagmamahal ko sa aking sarili dahil ako ay isang Pilipino.
 6. Palawakin o paunlarin ang unawa tungkol sa wikang Filipino. 
 7. Paghubog ng isang sining; "drawing, iskultura, sand animation o anumang uri ng sining" na may kinalaman sa papapahalaga ng ating wikang pambansa.
 8. Paglikha nga mga nakakatuwang tula, mga kinapupulutan ng aral na mga sanaysay, kwento, o anomang artikulo gamit ang wikang pambansa.
 9. Makilahok sa mga aktibidad at proyekto ng pamahalaan na may kinalaman sa pagpapahalaga ng wikang pambansa.
 10. Pakikinig ng mga OPM na kanta
 11. Huwag gumamit ng mga conyo o jejemon na salita
 12. Paggamit ng sariling wika sa araw araw na pakikipag-uganyan sa ibang tao
 13. Mapanuring pakikipagtalakayan sa mga bihasa sa wikang Filipino
 14. Magbasa ng mga libro, mga babasahin, lalo na ng mga "research papers" na gumagamit ng wikang Filipino.
 15. Sa araw-araw na panangalangin mo sa Diyos, kay Bathala, kay Allah, kay Buddha, o sa sinumang sinasamba mo, maaari mong gamitin ang wikang Filipino.


Meron ka bang ibang concern tungkol sa ating pambansang wika, ang wikang Filipino? Ipost mo lang sa comment sa ibaba.
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"15+ Paraan ng Pagmamahal at Pagpapahalaga sa Sariling Wika - Filipino (Wikang Pambansa)" was written by under the Literature category. It has been read 113 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 03 February 2021.
Total comments : 0