Home » Articles » Literature

List of Slogans about Kapayapaan (The Best Slogans Made For You)

Narito ang mga piling mga slogan tungkol sa kapayapaan ("Kapayapaan Slogans") na aming ginawa.

Pwede rin kayong gumawa ng sarili niyong mga slogan tungkol sa kapayapaan.

Ilalagay namin ang inyong mga slogan sa listahan sa ibaba kasama ng inyong pangalan.
Ginawa namin ang mga slogang ito base sa aming matinding pag-iisip at alab ng aming damdamin. Kaya pakaingatan ang paggamit ng mga slogang ito.

Halina't gumawa na tayo ng mga slogan:
 
List of Slogans Tungkol sa Kapayapaan
 1. "Kapayapaan sa halip na digmaan, Buhay sa halip na kamatayan!" - by khen salce
 2. "Bayan ko! Kapayapaan nasaan? Puro na lang alitan at hidwaan?" - by khen salce
 3. "Kapayapaang udyok ng takot ay isang ilusyon, mahina at panandalian." - by khen salce
 4. "Kalayaan sa bawat bayan, ang tunay na daan tungo sa kapayapaan." - by khen salce
 5. "Nagmumula sa pananaig ng batas at indibidwal na karapatan ang makabuluhang kapayapaan." - by khen salce
 6. "Hindi kalaban ng mabuting pamahalaan ang mga taong gusto ng tunay na kalayaan." - by khen salce
 7. "Sa makabuluhang kapayapaan, walang sapilitan". - by khen salce
 8. "Sa maayos na pakikipag-usap at mapayapang paglutas ng suliranin nakabatay ang makabuluhang kapayapaan." - by khen salce
 9. "Pansariling interes talikuran, unahin kapakanan ng bayan, sa ganap na kapayapaan at kaunlaran." - by khen salce
 10. "Kalayaan at kapayapaan, hindi takot ni sapilitan." - by khen salce
 11. "Ganap na kapayapaan minsan nakakamtan, sa pamamagitan ng karahasan." - by khen salce
 12. "Karapatang indibidwal at kalayaan siguruhin, kapayapaan ating kamtin." - by khen salce
 13. "Sa Diyos matatagpuan, ang Tunay na Kapayapaan" - by khen salce
 14. "Pag-ibig at hindi poot pairalin, at kapayapaan ay kamtin." - by khen salce
 15. "Puso mo'y linisin, awa at pag-ibig pairalin. Kapayapaa'y ating kamtin." - by khen salce
 16. "Sa batas sumunod, nang kapayapaa'y maabot" - by khen salce
 17. "Kapag nadaig ng kapangyarihan ng pagmamahal ang pagmamahal sa kapangyarihan; mapupuspos ang daigdig ng kapayapaan!" - by khen salce
 18. "Pag-ibig sa salapi iwaksi, pag-ibig sa kapayapaan ipaghari" - by khen salce
 19. "Wag malunod sa tayog ng iyong pangarap, kapayapaan sa puso dapat mag-alab" - by khen salce
 20. "Sa isip mo naguugat ang tunay na kapayapaan, wag mapusok at sa Diyos manangan" - by khen salce
 21. "Kay Kristo matatagpuan ang tunay na kapayapaan, isipin lagi ang sakripisyo at buhay na kanyang nilaan"
 22. "Your slogan will be written here..." - your name here.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"List of Slogans about Kapayapaan (The Best Slogans Made For You)" was written by under the Literature category. It has been read 41025 times and generated 2 comments. The article was created on and updated on 15 November 2018.
Total comments : 2
Mat   (16 January 2020 5:50 PM) [Entry]

Itigil ang kaguluhan, Kapayapaan ay ating kaligayahan
Rudraksh Gupta   (05 June 2018 11:45 PM) [Entry]

Imagine! Invent! Inspire!