Home » Articles » Literature

Mga Slogan tungkol sa Magagandang Tanawin

Narito ang mga slogan tungkol sa mga magandang tanawin sa Pilipinas.

Mga Slogan tungkol sa Magandang Tanawin

Mga Slogan tungkol sa Magagandang Tanawin

 1. "Magandang Tanawin Alagaan, Para sa Buhay ng Sangkatauhan."
 2. "Wag tapunan ng iyong basura, Magandang tanawin na siyang pag-asa."
 3. "Diyos ang naglikha, Kaya wag ipagwalang bahala, Magandang tanawin na pugad ng biyaya."
 4. "Alagaan, ipagmalasakit at mahalin, Mga Magagandang tanawin na siyang pinagmumulang ng buhay natin."
 5. "Kapag ako'y iyong sinaktan, Ikaw ay aking parurusahan. - by Magandang Tanawin."
 6. "Mahal mo ba ako? Tingnan mo naman ang basura mo! - by Magandang Tanawin."
 7. "Akala ko mahal mo ako? Pero bakit mo ako sinira at kinalbo. - by Magandang Tanawin".
 8. "Wag mapagod sa pag-aaruga. Kay Magandang Tanawin, mapapasaya at bubuhayin ka."
 9. "Tingnan mo sa Magandang Tanawin. Mapapawi ang iyong lungkot at sakit sa damdamin."
 10. "Wag mong pabayaan si Magandang Tanawin, Nagbibigay siya ng buhay at pag-asa natin."
 11. "Dito isusulat ang iyong slogan." - by dito naman ang iyong pangalan.
Meron ka bang slogan na gustong mo ipasulat? Sabihin mo lang sa comment sa ibaba.

Pwede mo ring ipost ang sarili mong slogan sa comment sa ibaba. Isusulat namin ang iyong slogan sa listahan sa itaas.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Mga Slogan tungkol sa Magagandang Tanawin" was written by under the Literature category. It has been read 399 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 26 March 2021.
Total comments : 0