Home » Articles » Literature

Pambansang Kumperensiya sa Pagtataguyod sa Filipino Bilang Isang Disiplina
Ang Departamento ng Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas ay magsasagawa ng Pambansang Kumperensiya sa Pagtataguyod sa Filipino Bilang Isang Disiplina sa Oktubre 18-20, 2011 sa Bulwagang Albertus Magnus, Kolehiyo ng Edukasyon, Unibersidad ng Santo Tomas, Espana, Lungsod ng Maynila. Bahagi ito ng pagdiriwang ng unibersidad sa ika-400 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito.

Ang tema ng kumperensiya ay "Hasaan II - Ang Filipino sa Hamon ng Pagbabagong Multidisiplinaryo: Pagtawid, Pagdikit, at Pagpihit Mula sa Pagkakapili-pilipit."

Pangunahing nilalayon ng gawaing ito na:
1. maitaguyod ang Filipino hindi lamang bilang sabjek kung hindi bilang isang disiplina na tumutugon sa mas mataas na pangangailangan sa larangan ng pagtuturo, malikhaing pagsulat, pagsasalin, pananaliksik, at iba pang gawaing akademik at propesyunal;

2. malinang ang kahusayan ng mga delegado bilang guro ng wikang Filipino, tagaplano ng kurikulum, tagasalin, iskolarling manunulat at malikhaing manunulat tungo sa multidisiplinaryong pananaw sa Filipino; at

3. makalikha ng ugnayan at salalayan para sa pagtawid ng disiplinang Filipino sa iba't ibang erya gaya ng Agham, Agham Panlipunan, Panitikan, Teknolohiya, at iba pa upang makabuo ng mga bagong konsepto, prinsipyo, at pananaw sa pagdukal ng kamalayang Filipino sa larangan ng pagtuturo, malikhaing pagsusulat, pagsasalin, pananaliksik, at iba pang gawaing akademik at propesyunal.

Inaasahang dadalo sa kumperensiya na ito ang mga tagapangulo at miyembro ng Kagawaran sa Filipino ng mga paaralang pang-elementarya, sekundarya at kolehiyo mula sa iba't ibang panig ng bansa, mga mag-aaral sa antas di-gradwado at gradwado na tagasalin at mananaliksik sa Filipino, mga tagapamahala at kawani sa mga ahensiyang nauugnay sa Filipino.

Ang bayad sa rehistrasyon ay Tatlong Libong Piso (PhP3,000.00) para sa pananghalian at meryenda, lugar na pagdarausan ng gawain, seminar kit, honoraria ng mga tagapagsalita, sertipiko at iba pang kaugnay na gastusin.

Para karagdagang detalye, tanong at/o reserbasyon, maaaring makipag-ugnayan kay G. Leonardo F. Sanchez, Jr., Direktor, Pambansang Komperensiya 2011, Departamento ng Filipino, Unibersidad ng Santo Tomas sa mobile phone big.: 0929-3944456 o sa e-mail address: sanchezjr_leonardo@yahoo.com.ph.
This article was written by admin under the Literature category. It has been viewed times and generated 0 comments. The article was created/updated on 23-July-2011.
Rating: 0.0/0
Use English language when posting comments. Non-english comments will not be published. Don't spam. Don't use offensive language. Write as if talking to a good friend. No textspeak please. (Examples of textspeaks to avoid are plz (for please), u (for you), ty (for thank you), gud, (for good), nyt (for night), etc.)
Name *:
Email:
Code *:
Total comments: 0