Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

1. Tungkol saan ang binasa? 2. Ano ang pangunahing kaisipang nakapaloob dito? 3. Papaano mo ito -

1. Tungkol saan ang binasa? 2. Ano ang pangunahing kaisipang nakapaloob dito? 3. Papaano mo ito -

1. Tungkol saan ang binasa? 2. Ano ang pangunahing kaisipang nakapaloob dito? 3. Papaano mo ito natukoy? 4. Nasaan ang nagsisilbing pantulong na kaisipan dito? 5. Ano ang ibig ipakahulugan ng nagsasalita sa sinabi niyang "paborito paring libangan ng ilang makapangyarihan sa mundo ang pagsusunog ng mga sulating sumasalungat sa paniniwala nila. pulitika man o panrelihiyon."? (5pts)​

Asked by: Guest | Views: 136
Total answers/comments: 0