Home » Articles » Legal Advice

Lupa, hindi maaring isangla ng hindi may-ari ng walang special power of attorney...

Lupa, hindi maaring isangla ng hindi may-ari ng walang special power of attorney
"Dear Attorney,

Gusto ko lang po sanang itanong kung may bisa ba ang ginawang pagsasangla ng aking kapatid sa lupa na ipinahiram ko sa kanya ng pansamantala. Sa kanya ko kasi ipinangasiwa ang lupa habang wala ako sa Pilipinas at iniwan ko sa kanya ang titulo upang siya na muna ang bahala kung may kailangang asikasuhin at bayaran ukol sa nasabing ari-arian. Nalaman ko na lang na isinangla niya ang titulo nang hingin ko sa kanya ito dahil naisipan ko nang ipagbenta ang lupa. Mababawi ko pa ba ang titulo?

Andy
Dear Andy,

Walang bisa ang ginawang pagsasangla ng iyong kapatid dahil unang-una ay hindi naman siya ang may-ari ng ari-ariang kanyang isinangla. Sa ilalim ng Article 2085 ng ating Civil Code, may tatlong requirements upang magkaroon ng bisa ang isang mortgage o pagsasangla ng isang real property: (1) ginawa ang pagsasangla bilang kolateral ng isang pangunahing obligasyon katulad ng pagkakautang; (2) ang nagsangla ang siyang may-ari ng ari-ariang isinangla o (3) kung hindi man siya ang may-ari ay kailangang ginawaran siya ng legal na kapangyarihan  upang gawin ang pagsasangla.
Sa kaso mo, malinaw na wala namang kapangyarihan ang kapatid mo na isangla ang lupa mo dahil unang-una ay hindi siya ang may-ari nito at hindi mo rin naman siya binigyan ng kapangyarihan upang isangla ito. Wala ka namang nabanggit na gumawa ka ng special power of attorney na karaniwang paraan upang igawad ang kapangyarihan na magsangla o mag-mortgage sa isang taong hindi naman nagmamay-ari ng real property na isinasangla.

Kausapin mo na lang muna ang pinagsanglaan ng kapatid mo at ipaliwanag mo ang ginawa ng iyong kapatid. Kung hindi madadaan sa pakiusapan ay maari kang magsampa ng kaso upang ideklara ng korte na walang bisa ang pagsasangla na ginawa ng iyong kapatid upang mabawi mo ang iyong titulo.

Paalala lamang sa ating mga mambabasa na ang nakasaad na legal advice dito ay batay lamang sa inilahad ng sumulat at maaring hindi ito maging angkop sa ibang sitwasyon. Mas mainam pa rin na kayo ay personal na kumunsulta sa isang abogado para sa inyong mga problemang legal."
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Lupa, hindi maaring isangla ng hindi may-ari ng walang special power of attorney" was written by Mary under the Legal Advice category. It has been read 66 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 29 October 2021.
Total comments : 0