Home » Articles » Literature

Liham Aplikasyon: Kahulugan at Halimbawa

Liham Aplikasyon: Kahulugan at Halimbawa
"Ang liham aplikasyon na maaaring tawaging cover letter ay isang pormal na dokumento na ipinapadala kasama ang resume o CV (curriculum vitae) sa iba’t ibang mga kumpanya, unibersidad, o samahan.Kapag nag-a-apply para sa isang trabaho, ang isang liham ng aplikasyon ay isa sa pinakamahalagang dokumento na kailangan mong isulat.Nagbibigay ito ng mga impormasyon tungkol sa iyong mga kwalipikasyong pang-edukasyon, karanasan, at pansariling paniniwala na aangkop sa posisyong iyong ina-aplayan.Pinagkaiba ng Liham Aplikasyon at ResumeAng resume o CV at liham aplikasyon ay magkaibang dokumento.

Ang resume ay ang paglalarawan ng iyong mga kwalipikasyon, karanasan sa trabaho, interes, at iba pang mga personal na katangian na sa tingin mo ay nauugnay sa trabaho at hinihiling mo.Sa kabilang banda, ang liham ng aplikasyon ay mga detalye tungkol sa kung ano ang nais mong pasukang posisyon, anumang mga nakamit mo na maiuugnay sa posisyon na iyong pinapasukan, at iyong mga plano tungkol sa trabaho. Ang dokumentong ito ay idinisenyo upang suportahan ang iyong mensahe na mapili para sa posisyon.Paano Sumulat ng Mabisang Liham Aplikasyon?Ang isang mahusay na liham aplikasyon ay maaaring makatulong sa iyo na mapili mula sa posisyon na iyong inaplayan. Kung nakumpleto mo na ang lahat ng iyong mga kinakailangan sa karanasan sa trabaho, kailangan mo lamang isama ang buod ng edukasyon sa iyong liham ng aplikasyon.Ang isang liham ng aplikasyon ay maikling sulat na may kasamang impormasyon tungkol sa kung bakit mo nais ang trabaho, at mga detalye sa kung gaano ka kwalipikado para sa trabaho. Ito ay isang paraan upang mapatunayan na ikaw ang tamang kandidato para sa trabaho. Upang mapansin ito, magandang ideya na magsulat ng isang liham ng aplikasyon na kasama ang iyong mga personal na detalye, pati na rin impormasyon tungkol sa kung ano ang iyong skills na maaaring mas magaling ka kaysa sa iyong mga kumpetisyon na nag a-apply rin.Para sa mga hindi nakumpleto ang anumang pormal na edukasyon, maaari mong banggitin ang lahat ng karanasan sa trabaho na mayroon ka, o magbigay ng isang pahayag na binabalangkas o sina-summarize ang iyong karanasan sa trabaho. Dapat din nitong sundin ang format ng isang aplikasyon, kasama ang anumang karagdagang impormasyon na nais mong idagdag.Mga Mali sa Liham AplikasyonAng isa sa karaniwang pagkakamali ng mga aplikante ay ang pagkabigo na kilalanin ang kanilang mga superbisor kapag nagpadala sila ng kanilang mga sulat sa aplikasyon.

Sa ilang mga kaso, maaaring may mga katanungan sa iyong mga liham tulad ng kung ikaw ay ba ay nasangkot na sa isang insidenteng ilegal. Samakatuwid, kailangan mong magbigay ng isang totoong sagot.Hindi mo kailangang banggitin ang mga detalye ng insidente sa liham, ngunit maaari mong piliing magdagdag ng isang maikling talata na naglalarawan ng pangyayari.Ito ay isang mahalagang hakbang sa pag-apply sa iba’t ibang mga institusyon at kumpanya at kadalasan ay isa sa mga huling hakbang bago kang tawaging muli para sa iyong interview.Panghuli, tiyakin na ang iyong liham ng aplikasyon ay naglalaman ng isang naaangkop na cover letter.Ang unang pahina ng iyong liham aplikasyon ay nilalaan upang makuha ang iyong personal na impormasyon, kabilang ang iyong pangalan, address, contact information, at pamamaraan ng komunikasyon.Siguraduhing walang maling impormasyon o mga pahayag sa iyong cover letter dahil maaaring humantong ito sa disqualification.

Ang iyong cover letter ay hindi dapat hihigit pa sa isang pahina ang haba at dapat isama ang sumusunod: ang impormasyong kinakailangan sa unang talata sa itaas, isang pangungusap o dalawa na naglalarawan sa iyo, at ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay.Halimbawa ng Liham AplikasyonAng mga halimbawa ng liham aplikasyon na nakasulat sa ibaba ay orihinal na gawa ng manunulat ng Gabay.Halimbawa #1:Oktubre 23, 2020
G. Juan L. Dela CruzPersonnel officer
LJF Publishing House234 Sampaguita St.,Mandaluyong CityG. Dela Cruz:
Magandang Araw!Sinusulat ko po ang liham na ito upang ipabatid ang aking interes na maging parte ng inyong kompanya bilang isang Executive Assistant. Naniniwala po akong ang aking karanasan at kapasidad ay sapat upang maging isa sa mga empleyadong pagpipilian sa posisyong ito. Kalakip po ng liham na ito ang aking curriculum vitae upang magsilbing gabay sa inyong desisyon. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa paglalaan ng oras sa pagbabasa nito. Umaasa po ako sa inyong sagot ukol sa liham na ito. Maaari po akong makontak sa numerong nakalagay sa aking CV. 

Nagpapasalamat,Mary Ann GarciaHalimbawa #2Oktubre 15, 2020G. Arthur KapataganDominican SchoolBinmaley Rd.,Dagupan City, PangasinanG. Kapatagan:Magandang Araw!Nakita ko po sa pahayagang Philippine Daily Inquirer ang pangangailangan ng inyong institusyon ng mga gurong magtuturo sa elementarya. Sinusulat ko ang liham na ito upang ipaalam ang aking intensyon na mag-aplay sa inyong institusyon. Ako po’y dalawampu’t walong taong gulang, dalaga, at may karanasang magturo sa elementarya ng apat na taon at sa sekondarya ng tatlong taon. Sa pagdaragdag, ako po’y masipag, maunawain, at mahabagin: naniniwala po akong tinataglay ko ang mga katangiang kailangan ng isang guro upang maging mas mainam ang pagkatuto ng mga bata sa elementarya. Ginagalang at nirerespeto ko rin ang adhikain ng paaralang makapagbigay ng magandang eduksayon—nakapagtapos po ako sa Unibersidad ng Santo Tomas noong taong 2011 na isang Cum Laude kung kaya’t sinisigurado ko pong sapat ang aking kaalaman upang magturo. Kalakip po ng liham na ito ang aking resume upang makatulong sa inyong desisyong paunlakan ang aking pagnanais na makakuha ng iskedyul sa personal na panayam. Ako po’y libre’t handang tumugon sa inyong tanggapan sa anumang oras niyo naisin.Sumasaiyo,Narisa G. MatulakWhat’s your Reaction?+1 1+1 3+1 2+1 1+1 1+1 1+1 0 Facebook Twitter" - https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Liham Aplikasyon: Kahulugan at Halimbawa" was written by Mary under the Literature category. It has been read 197 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 29 January 2023.
Total comments : 0