Home » Articles » Literature

Mga Slogan Tungkol sa Pamilya

Ang pamilya ang pundasyon ng matatag na pamayanan at maunlad na bansa. Bilang miyembro ng pamilya, dapat maging inspirasyon ka sa pag tataguyod ng misyon ng pamilya​.

Bilang pagbubunyi sa kahalagahan ng pamilya, narito ang mga slogan tungkol sa pamilya na lalong nagpapatibay ng damdamin sa pagmamahal sa pamilya.

Mga Slogan tungkol sa Pamilya

Mga Slogan Tungkol sa Pamilya

 1. Kay gandang pagmasdan, ng pamilyang nagkakasayahan.
 2. Pamilyang nagtutulungan, maasahan sa panahon ng kagipitan.
 3. Sistematikong pamilya, sistematikong bansa.
 4. Disiplina sa pamilya, Sa ikauunlad ng bansa.
 5. Pamilyang nagkakaisa, Tagumpay ang matatamasa.
 6. Walang kanya-kanya, sa pamilyang nagkakaisa.
 7. Iisang isip at diwa, sa pamilyang nagkakaisa.
 8. Pamilyang matibay, Bansang matibay.
 9. Pamilyang may karangalan, ikinagagalak ng bayan.
 10. Pamilyang mangmang, kahihiyan ng bayan.
 11. Tagumpay madaling matatamasa, Sa pamilyang nakakaisa.
 12. Ang pamilyang nagtutulungan at nagmamahalan, magkakaroon ng magandang kinabukasan.
 13. Mabubuhay ng payapa ang pamilyang may pagkakaisa at sama-sama.
 14. Ang pamilya ay maituturing na isang kayamanang hindi maagaw ninuman.
 15. Ang pamilyang nagkakaisa, laging may pag-asa.
 16. "Dito isusulat ang iyong pangalan". - "dito naman ang iyong pangalan"
Meron ka bang gustong ipagawa na ibang slogan, pwede mo sabihin sa comment sa ibaba.

Gagawin namin ang iyong slogan ayon sa tema o paksa na iyong gusto.

Meron ka rin bang mga sariling slogan diyan tungkol sa pamilya? Pwede mong ipost sa comment sa ibaba.

Isusulat namin ang mga ito sa listahan sa itaas kasama ang iyong panglan.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Mga Slogan Tungkol sa Pamilya" was written by Mary under the Literature category. It has been read 17783 times and generated 4 comments. The article was created on and updated on 07 February 2021.
Total comments : 4
jackielyn mariano [Entry]

pagkakaroon ng mapayapang tahanan at pamilya na mag aaruga sa kanila ng husto..
Maricar Amistoso [Entry]

Sa kagipitan, Pamilya ang sandigan,
Ito'y pakamamahalin at alagaan.
Richard Delos Santos [Entry]

Pagawa po ng slogan tungkol sa Pamilya Bilang Institusyon ng Lipunan
Jamie Margarette P. Caraig [Entry]

I need help slogan tungkol sa Inspirasyon sa pagtataguyod ng misyon ng pamilya