Home » Articles » Literature

Panghalip Panao Worksheet #2

Panghalip Panao Worksheet #2
"Narito ang libreng Panghalip Panao Worksheet para sa mga guro at maging mga magulang. Kung may komento ay maaaring ilagda sa ibaba.A.
Kumpletuhin ang mga pangungusap. Piliin ang tamang panghalip sa bawat bilang at
isulat ito sa patlang.(Siya, Akin) 1.
____________________ ang paborito kong artista.(Kami, Ikaw) 2.
____________________ ba ang bago naming kaklase?
(tayo, ka) 3. Sasama
____________________ ba sa paglalakbay-aral bukas sa Avilon Zoo?(niya, sila) 4. “Handang handa
na  ako sa paligsahan bukas!” sabi
____________________.(Kayo, Iyo) 5.
____________________ ba ang mga ikatlong baitang?(kanila, mo) 6. Sa
____________________ ang nakaparadang pulang kotse.B.
Gamitin ang mga sumusunod na panghalip sa sariling pangungusap.
1. ka
2. atin
3. akin
4. niya
5. nila
6. koWhat’s your Reaction?+1 0+1 1+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0 Facebook Twitter" - https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Panghalip Panao Worksheet #2" was written by Mary under the Literature category. It has been read 232 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 29 January 2023.
Total comments : 0