Home » Articles » Literature

Sanaysay Tungkol sa mga Guro (3rd)

Narito ang ikatlong sanaysay tungkol sa mga guro. Marami pang mga sanaysay tungkol sa mga guro na mababasa mo:

Sanaysay tungkol sa mga Guro (3rd)


Sanaysay Tungkol sa mga Guro (3rd)

Ang mga guro ang nagtuturo sa mga mag-aaral ng mga kaalaman na dapat nilang matutunan sa paaralan. Sila ang naghuhubog sa mga natatanging kakayahan at talento ng isang kabataan at sila rin ang nagsisilbi nilang pangalawang magulang na nagbibigay at nagpapayabong ng kanilang mga kaalaman upang maging handa sa mga hamon at pagsubok na kanilang pagdadaanan sa hinaharap.  

Bilang isang guro, responsibilidad nila ang bigyan at magbahagi ng angkop at sapat na kaalaman sa mga mag-aaral, nararapat nating turuan ng mga kaalaman na dapat nilang matutunan lalong lalo na ang kasanayan sa pagbasa at pagsulat.    Hindi lang tungkol sa akademiks ang dapat ituro ng mga guro, gayundin ang kagandahan at kabutihang asal na dapat nilang taglayin bilang isang tao, dapat nilang matutunan ang mabuting pag-uugali na maari nilang madala habang sila ay lumalaki hindi lang sa loob ng paaralan kundi pati na rin sa labas nito.  

 Sa loob ng paaralan, ang mga guro ang nangangalaga sa mga mag-aaral tulad ng pag-aalaga ng isang magulang sa kanyang mga anak. Pinangangalagaan hindi lang sa intelektuwal na pagkalinang kundi maging ang ibang kapakanan ng mag-aaral sa aspektong emosyonal, sosyal, moral-ispiritual at pisikal man.  Hindi pa rin maiiwasan ng guro ang pagiging tagapayo at tagapatnubay ng mag-aaral upang matulungan ang mga mag-aaral sa paglutas ng kanilang suliranin. Malaking bagay na sa mga mag-aaral na may mga guro silang handang makinig ng kanilang suliranin.

Kaya't napakalaki ng kontribusyon ng mga guro sa lipunan dahil sila ang naghahanda sa mga kabataan tungo sa kanilang mga hinaharap upang pagdating ng panahon sila ang magsilbi at maging katulong sa pagpapaunlad ng lipunan.  
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Sanaysay Tungkol sa mga Guro (3rd)" was written by under the Literature category. It has been read 170 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 13 March 2021.
Total comments : 0