Home » Articles » Schools / Universities

3 Mahalagang Papel ng Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya

Ang relihiyon ang isa sa mga naging sandata ng iba't ibang emperyo o mananakop na baguhin ang kaisipan at paniniwala ng tao hindi lang ukol sa Diyos kundi pati na sa pamahalaan.

Dahil sa relihiyon, lalong napalapit ang loob ng mga sinasakupan sa mga mananakop. Nakokontrol ang gawi, ugali o  paraan ng pamumuhay ng mga sinasakupan.

May tatlong (3) mahalagang papel na ginagampanan ang relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya:

3 Mahahalagang Papel ng Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya


3 Mahalagang Papel ng Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya


1. Dahil sa relihiyon, nagkaroon ng ugnayan ang mga Europeo sa Asya na nagpasigla ng kalakalan (komersiyo o negosyo) sa pagitan ng Europeo at Asya.


2. Maraming mga produkto sa Asya ang nadiskubre dahil sa pagpapalaganap ng relihiyon ng mga Europeo sa Asya. Kaya dumami ang ruta (route) papuntang Asya.

3. Dahil sa nadiskubreng kagandahan at mga benipisyo na makukuha sa Asya, maraming mga Europeo ang nagka-interes na sakupin ang iba't ibang bahagi ng Asya.

Meron ka bang ibang alam na ibang mahalagang papel ng relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya? Sabihin mo lang sa comment sa ibaba.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"3 Mahalagang Papel ng Relihiyon sa Timog at Kanlurang Asya" was written by under the Schools / Universities category. It has been read 262 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 18 February 2021.
Total comments : 0