Home » Articles » Spiritual / Religion

Bakit huling nilikha ng Diyos ang tao?

Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng anim na araw.

Sa huling araw ng paglikha, ang ikaanim na araw, nilikha ng Diyos ang tao.

At sa ikapitong araw, nagpahinga Siya at huminto sa paglikha.

Marami ang nagtataka, "Bakit nga ba huling nilikha ng Diyos ang tao? Pwede namang likhain ang tao bago ang ibang mga hayop, ibon, isda, at iba pa."

Bakit huling nilikha ng Diyos ang tao?


Answer

Tingnan natin ulit ang pagkakasunod-sunod ng mga nilikha ng Diyos para malaman natin ang lohika (logic) kung bakit huling nilikha ng Diyos ang tao:
  1. Unang Araw - nilikha ng Diyos ang liwanag at dilim. Ang langit ay tumutukoy sa kalawakan (space).
  2. Ikalawang Araw - himpapawid (sky).
  3. Ikatlong Araw - mga kontinente, isla, karagatan at lahat ng uri ng halaman sa lupa.
  4. Ikaapat Araw - ang araw, buwan, mga bituin at iba pang mga lumiliwanag sa kalawakan.
  5. Ikalimang Araw - mga ibon, insekto o iba pang lumilipad, mga isda at mga hayop sa dagat.
  6. Ikaanim na Araw - mga hayop o nilalang na nabubuhay sa lupa kabilang na ang tao.
  7. Ikapitong Araw - nagpahinga ang Diyos. Natapos na ang paglikha.
Nasa ikaanim na araw nilikha ng Diyos ang tao. Bakit?

Dahil dapat mauna at naihanda na ang tirahan ng tao, ang mundo, ang langit at lupa.

Dapat handa na rin ang hangin na lalanghapin ng tao sa kanyang paghinga.

Dapat handa na rin ang mga punongkahoy na gagamitin ng tao para sa kanyang gagawing bahay o tirahan.

Dapat ding naihanda na ang tubig na iinumin ng tao, ang mga halamang pagkain na kakainin ng tao at ang mga hayop na pinapahintulot ng Diyos na kainin.

Sa madaling sabi, dapit naunang likhain ang iba pang mga bagay upang ang tao ay mabuhay at may magagamit sa araw-araw niyang pamumuhay.

Isipin mo na lang kung naunang likhain ang tao kesa sa langit at lupa. Aba! Eh palutang-lutang na lang tao sa kalawakan na parang ALIEN (hehehe).

Isipin mo na lang kung naunang likhain ang tao kesa sa mga halaman na pagkukunan ng pagkain ng tao. Eh, saan kukuha ng pagkain ang tao kung nauna siyang nilikha kesa sa mga halaman, isda, ibon at hayop?

Simpleng lohiko lang ang sagot sa tanong kung bakit huling nilikha ng Diyos ang tao.
 

Meron ka pa bang gustong malaman tungkol sa Bibliya? Pwede mong itanong o sabihin sa comment sa ibaba.

Meron ka bang gustong sabihin o sariling opinyon, pwede mo ring ipost sa comment sa ibaba.
 
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Bakit huling nilikha ng Diyos ang tao?" was written by under the Spiritual / Religion category. It has been read 393 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 03 February 2021.
Total comments : 0