Home » Articles » Spiritual / Religion

Mga Nilikha ng Diyos Ayon sa Pagkasunod-sunod

Narito ang mga nilikha ng Diyos ayon sa pagkasunod-sunod:
Mga Nilikha ng Diyos Ayon sa Pagkasunod-sunod
  1. Unang Araw - nilikha ng Diyos ang liwanag at dilim. Ang langit ay tumutukoy sa kalawakan (space).
  2. Ikalawang Araw - himpapawid (sky).
  3. Ikatlong Araw - mga kontinente, isla, karagatan at lahat ng uri ng halaman sa lupa.
  4. Ikaapat Araw - ang araw, buwan, mga bituin at iba pang mga lumiliwanag sa kalawakan.
  5. Ikalimang Araw - mga ibon, insekto o iba pang lumilipad, mga isda at mga hayop sa dagat.
  6. Ikaanim na Araw - mga hayop o nilalang na nabubuhay sa lupa kabilang na ang tao.
  7. Ikapitong Araw - nagpahinga ang Diyos. Natapos na ang paglikha.
Mga Nilikha ng Diyos Ayon sa Pagkasunod-sunod
 
Yan maikling paglalahad ng lahat ng mga nilikha ng Diyos ayon sa pagkakasunod-sunod simula sa unang araw hanggang sa ikaanim na araw.

Sa ikaanim na araw natapos ang paglikha ng lahat ng bagay.

Kaya sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos.
 

Meron ka pa bang gustong malaman tungkol sa Bibliya? Sabihin mo lang sa comment sa ibaba.

Kung meron kang gustong sabihin o sariling opinyon, pwede mong sabihin sa comment sa ibaba.
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Mga Nilikha ng Diyos Ayon sa Pagkasunod-sunod" was written by under the Spiritual / Religion category. It has been read 134 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 03 February 2021.
Total comments : 0