Home » Articles » Spiritual / Religion

Halimbawa ng Panalangin Bago Kumain

Narito ang isang magandang halimbawa ng panalangin bago kumain.

Halimbawa ng Panalangin bago Kumain

Halimbawa ng Panalangin Bago Kumain


Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang nakahanda sa aming hapag-kainan.

Ang mga biyayang ito ay aming pinahahalagahan sapagkat sa iyong kabutihan at kapangyarihan nagbuhat ang lahat ng mga ito.

Maraming salamat, Panginoon sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng mga pagkaing aming kailangan upang maging malakas at malusog sa aming araw-araw na buhay.

Maraming salamat din sa aming pagsasama-sama ngayong oras ng pagkain at nawa’y magkaroon kami ng pagkakataong muli sa susunod pang mga araw na muling magkasama-sama upang pagsaluhan ang iyong mga magagandang biyaya.

Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.

Amen...
 

Meron ka bang sariling gawa na panalangin bago kumain? Pwede mong ipost sa comment sa ibaba.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Halimbawa ng Panalangin Bago Kumain" was written by Mary under the Spiritual / Religion category. It has been read 1901 times and generated 1 comments. The article was created on and updated on 04 April 2021.
Total comments : 1
Clive Crobalde [Entry]

Prayer breakfast, ( tagalog version)