Home » Articles » Technology

Sanaysay (Feature Writing) Tungkol sa Robotics

Narito ang isang sanaysay (feature writing) tungkol sa Robotics na pinamagatang "Epekto ng Robotiks sa mga estudyante" na sinulat ni Penelope Almonte. Nailathala ito sa pahina 10 ng Misonahisian (Hunyo-Disyember 2012 Isyu).

--- SIMULA ---


Epekto ng Robotiks sa mga Estudyante

Robot.

Mga kamangha-manghang makina na yari sa bakal at kawangis ng tao. Sa kasalukuyan, kasabay ng pag-arangkada ng teknolohiya, laganap na sa buong mundo ang paggawa ng mga nasabing makina para mapagaan at mapadali ang gawain ng mga tao. Dinisenyo rin ang mga robot para maisagawa ang mga gawaing kumplikado at delikado para sa isang ordinaryong tao.

Hindi lang sa modernong panahon naimbento ang mga taumbakal na ito. Sa pag-aaral ng kasaysayan, ating matatanto na noon pa ma'y malaki na ang naiaambag nito sa ating mga pamumuhay. Nandiyan ang mga kwento ni Homer tunkol sa mga sundaling robot na gawa ni Haphaestus na maihahalintulad sa mga golems ng ating mga ninuno at mga robot na gawa sa putik na binubuhay ng mga mawikang orasyon at mga ritwal, ayon sa mga alamat.

Ngayon, may ilang paaralan na ang nagtuturo ng robotiks na naglalayong halinahin ang mga mag-aaral sa teknolohiya at agham na nakapalibot sa proseso ng paggawa ng mga nakakamanghang makinang ito. Ang robotiks ay ang paggawa, pagpoprograma at paggamit ng mga taumbakal, mga tau-tauhan o mas kilala bilang mga robot. Nabibigyan din ng artipisyal na kaalaman ang mga robot sa tulong ng kalaman sa computer programming.

Malaki ang ambag ng robotiks sa industriya lalo na sa larangan ng medisina. Sa pagkakatuklas ng sistemang maykroelektronikal, mas nasisiguro ang kaligtasan at tagumpay ng mga operasyon at terapeutika. May mga robot din na nakaprograma para matuto ang mga papalapit na kalamidad at mapag-aralan nang maigi ang kalawakan.

Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya at modernong pamumuhay, inaasahang magiging bahagi na ng lipunang komersiyal at industriyal ang mga robot na ito. Sa pagtuturo rin ng robotiks sa mga estudyante, mas bumabata ang mga posibleng imbentor at developer ng mga robot na may mas malawak ang kakayahan at pakinabang.

Tunay ngang magaganda ang dulot ng robotiks sa ating edukasyon pero sana'y hindi ito abusuhin ng sa gayo'y makamit na nating ang rurok ng kaginhawaan at tagumpay.


--- WAKAS ---

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

 
"Sanaysay (Feature Writing) Tungkol sa Robotics" was written by under the Technology category. It has been read 3718 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 25 September 2013 .
Warning! When posting comments, strictly observe correct spelling. Avoid incomplete words such as TY (as Thank You), Pls as Please, gud as good, dpt as dapat, etc. You can comment in English or Tagalog. If you will not follow this simple instruction, your comment(s) will not be accepted or published.
Name*:
Email:
Enter captcha*:
Total comments : 0