Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

1.Pangakong binitawan:2.kanino ipinangako:3.Dahilan ng HINDI pagtupad:4:Ano ang naramdaman mo ang -

1.Pangakong binitawan:2.kanino ipinangako:3.Dahilan ng HINDI pagtupad:4:Ano ang naramdaman mo ang -

"2.kanino ipinangako:
3.Dahilan ng HINDI pagtupad:
4:Ano ang naramdaman mo ang HINDI mo natupad ang iyong pangako?
5.Ano ang ginawa mo matapos mong HINDI matupad Ang iyong pangako?​"

Asked by: Guest | Views: 55
Total answers/comments: 0