Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Magtala ng mga hakbang upang mapaunlad ang iyong mga talento ant mga kakayahan. Ilagay sa tapat nito -

Magtala ng mga hakbang upang mapaunlad ang iyong mga talento ant mga kakayahan. Ilagay sa tapat nito -

Magtala ng mga hakbang upang mapaunlad ang iyong mga talento ant mga kakayahan. Ilagay sa tapat nito ang mga mga tao na maaring gumabay o tumulong sa iyo. PLEASE ANSWER IT PROPERLY...​

Asked by: Guest | Views: 128
Total answers/comments: 1
bert [Entry]

"Answer:

salamat sa points"