Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ang kasing kahulugan ng pagibig

Ano ang kasing kahulugan ng pagibig

Asked by: Guest | Views: 43
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Answer:

Kasingkahulugan ng Pag-ibig
pagsinta
pagmamahal
pag-irog
love

Pag-ibig

Ang pag-ibig o love ay isang pakiramdam o espesyal na mararamdaman o nararamdaman para sa isang tao, maging sa iyong kaibigan, sa iyong kapwa, sa iyong pamilya at higit sa lahat sa Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay at nagturo sa ating lahat kung paano magmahal.

Tayong lahat ay nabuo dahil sa pag-ibig sa ating ng Diyos, nilikha niya si Eva at si Adan upang maging kawangis niya sa paglikha ng mga tao. Tayo ay nilikha sa pamamagitan ng pag-ibig at pagmamahalan na mayroon ang ating mga magulang. Ang pag-ibig o love ay para sa lahat. Para sa lahat ng nilikha ng Diyos.

Ang pag-ibig o pagmamahal ay kusang nararamdaman at kusa rin itong bininigay.  Kapag nagmahal ka dapat hindi ka naghihintay ng kahit anumang kapalit dahil ito ay kusang loob mong naramdaman para sa isang tao. Nararapat na marunong tayong makuntento sa taong mahal natin. Kapag nagmamahal ka dapat handa kang magpatawad, umunawa at magsakripisyo. Magsakripisyo sa mga bagay na mayroon ka at kinahiligan mo para sa isang taong mahal mo.

Ang pag-ibig o pagmamahal ay hindi madamot o makasarili kapag tunay mong mahal ang isang tao kapag hinahayaan mo siya sa mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Ang pagmamahal ay  hindi nasusukat sa liit o laki ng pagkatao, sa estado sa buhay, sa edad, sa kulay, balat o relehiyon dahil wala itong pinipili, pwede nating iparamdam at ibigay ang ating pag-ibig o pagmamahal sa kahit sino.

Kakambal ng pag-ibig o pagmamahal ang sakit. Kapag ikaw ay nagmamahal, dapat handa kang masaktan. Dahil dito, magiging buo at mahuhulma ang iyong pagkatao. Ito ang magtuturo sa atin para tayo ay maging matatag at malakas. Kaya huwag mong panghinayangan ang panahon at pagkakataon na nawala sa iyo bagkus magpasalamat dahil naramdaman mo ang isang tunay at busilak napag-ibig o pagmamahal para sa ibang tao.

Para sa karagdagan pang Kaalaman i-click ang link sa ibaba:

Kahulugan ng Tunay na Pag-ibig: brainly.ph/question/865744

#LetsStudy"