Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Answer:"Answer: ang hindi pagka pantay pantay sa tahanan ay nag dudulot ng malaking hindi pag kakaintindihan ng bawat isa at gayon din da p

ano ang napapansin mong madalas na inuugnay o ginagamit na simbolo para sa kapayaan?​ -

Asked by: Guest | Views: 43
Total answers/comments: 0