Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Dahil ang inggit ay madalas na nakabase sa mababang pagtingin sa sarili.

Bakit kaya nagkaroon ng pagkainggit sa kapwa ang mga tao sa mundo magbigay ng dalawang dahilan -

Asked by: Guest | Views: 42
Total answers/comments: 0