Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Halimbawa ng pagtanggi o litoles

Halimbawa ng pagtanggi o litoles

Asked by: Guest | Views: 44
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang mga sumununod ang mga halimbawa ng pagtanggi o litotes:

1. Hindi ko sinasabing mabagal ka magsulat, pero bakit hindi ka pa tapos.

2. Hindi mahangin sa labas, tinangay nga iyong payong ko.

3. Hindi masarap ang niluto mong ulam, napadami nga ako ng kain.

4. Si Anna ay hindi nangongopya, tinitingnan lang niya ang sagot ni Ben sa pagsusulit.

5. Hindi ko sinasabing tamad ka maglinis, ngunit bakit maraming kalat sa bahay mo?

Ang pagtanggi o litotes ay gumagamit ng salitang HINDI upang maipahayag ang pagsang-ayon. Ito ay pakunwari lamang at nais ng nagsasalita na iparating ang kabaligtaran ng ibig sabihin.  

Ang pagtanggi o litotes ay isang uri ng tayutay. Ilan sa mga uri ng tayutay ang mga sumusunod:  

1. Pagtutulad (simile) – ay di tiyak na paghahambing ng dalawang tao, bagay o pangyayari na magkaiba. Ginagamitan ng pangatnig gaya ng tila, magkasing-, sim, kagaya, katulad, at iba pa.

Halimbawa: Kagaya ng maamong tupa si Ben kapag nagalit ang kanyang nanay.

 2. Pagwawangis o Metapora (Metaphor) – naghahambing ngunit hindi ginagamitan ng pangatnig.  

Halimbawa: Ang kanyang anak ay isang anghel sa bait.

3. Pagtatao/Personipikasyon (Personification) – pagsasalin ng gawi, katangian o talino ng tao sa mga bagay.

Halimbawa: Maghapong sumipol ang hangin.

4. Eksaherasyon (Hyperbole) – sobrang pinapalabis o pinapakulang ang totoong kalagayan ng tao, bagay, o pangyayari.

Halimbawa: Gutom na gutom na ako, kaya kong kumain ng isang kabayo.

5. Pag-uyam (Sarcasm) – pananalita na may pangungutya o may pag-uyam ngunit tila kapuri-puri ang pangungusap.

Halimbawa: Ang linis ng kamay mong puno ng lupa.

6. Paglilipat-saklaw (Synecdoche) - pagbanggit sa bahagi ng isang bagay na nagpapahiwatig ng kabuuan.

Halimbawa: Hiningi ni Ben ang kamay ni Anna.

7. Pagtawag (Apostrophe) – pakikipag-usap sa isang bagay na wala naman ngunit parang nandiyan at isang buhay na bagay.

Halimbawa: O, tukso, layuan mo ako!

8. Pagpapalit-Tawag (Metonymy) – pagpapalit ng tawag sa bagay na magkaugnay.  

Halimbawa: Pagkatapos nilang manalo sa laban, nakuha nila ang trono.

9. Pagtatambis (Antithesis) – paggamit ng magkaibang ideya upang lalong mas maging makubuluhan o mapatingkad ang salita.

Halimbawa: “Huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng bansa mo sa iyo, ngunit kung ano ang magagawa mo sa bansa mo” – John F. Kennedy

10. Paghihimig (Onomatopeia) – Nagpapakita ng kahulugan sa paggamit ng tunog o himig ng salita.

Halimbawa: Ang batingting ng kampana ang gumising sa akin.

Iba’t iba ang uri ng tayutay at ang pagtanggi o litoles ay isa sa mga ito.  Ang mga tayutay ang ginagamit upang maipahayag ang ninanais sa iba.  Ito ay matalinhagang pagpapahayag o paglalarawan. Ginagamit ito upang lalong mapaganda at gawing kawili-wili ang sinusulat o sinasabi.  Sa paggamit nito, nabibigyang diin ang ninanais ipahatid na kaisapan o damdamin ng may akda.

Ilan pang impormasyon ukol dito:

brainly.ph/question/469486

brainly.ph/question/859322

brainly.ph/question/74286"