Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Magbigay ng mahalagang paalala

Magbigay ng mahalagang paalala

Asked by: Guest | Views: 20
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

magsikap kahit napakapagod at gawin ang lahat para sa kinabukasan.