Home » Articles » Events

HASAAN 3: Pambansang Komperensiya sa Pagpapaigting ng Kadalubhasaan sa Wika, Panitikan, at Teknolohiya

Ang Departamento ng Filipino ng Unibersidad ng Santo Tomas (UST) ay magsasagawa ng Pambansang Komperensiya sa Filipino na pinamagatang "HASAAN 3: Pambansang Komperensiya sa Pagpapaigting ng Kadalubhasaan sa Wika, Panitikan, at Teknolohiya” na may temang "Ang Filipino sa Nagbabagong Kalakaran: Pagkinis at Paghugis Tungo sa Pagpapanibagong-bihis” na gaganapin sa Oktubre 23-25, 2012 sa AMV College of Accountancy Multipurpose Hall.
Layunin ng Pambansang Komperensiya na:
  1. mapataas ang kaalaman at kasanayan ng mga delegado sa wika, panitikan, kultura, midya, at teknolohiya at mapanatili ang matibay na ugnayang interdisiplinari ng mga ito para sa mas mayamang proseso ng pagtuturo at pagkatuto; at
  2. makalikha ng matibay na network ng mga guro, manunulat, mananaliksik, manggagawang pangkultura, at iba pang iskolar na magsusulong ng kapakanan ng wika at panitikang Filipino sa bansa.
Inaasahan na ang mga dadalo sa komperensiyang ito ay mga guro sa Filipino sa elementarya, hayskul at kolehiyo mula sa iba’t ibang panig ng bansa; mga mag-aaral sa antas di gradwado at gradwado na nagpapakadalubhasa sa wika o panitikang Filipino o anumang kaugnay na larang; mga manunulat, tagasalin, mananaliksik at iba pang iskolar sa Filipino; at mga tagapamahala at kawani ng mga ahensyang nauugnay sa Filipino.

Para sa karagdagang impormasyon o anumang katanungan, maaaring tumawag o makipag-ugnayan sa mga sumusunod:

G. Alvin Ringgo C. Reyes, M.A.
Puno, Komiteng Pangkalihiman at Sekretaryat, HASAAN 3
Unibersidad ng Santo Tomas (UST) Departamento ng Filipino
Room 109, Ground Floor, Main Bldg.
UST España Boulevard, Sampaloc, Manila
Telepono Blg.: (02) 406-1611 lokal 8428
Telefax Blg.: (02) 749-9779
Mobile Phone Blg.: 09 15-128-9326
E-mail Address: alvinringgoreyes@gmail.com

Asst. Prof. Elenita C. Mendoza, M.A.T.
Direktor, HASAAN 3
Mobile Phone Blg.: 0919-425-4036
E-mail Address: lencarcer@yahoo.com

G. Ronald Manalastas
Telepono Blg.: (02) 406-1611 lokal 8236
E-mail Address: ust_filipino@yahoogroups.com
Website Address: www.ust.edu.ph
- https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"HASAAN 3: Pambansang Komperensiya sa Pagpapaigting ng Kadalubhasaan sa Wika, Panitikan, at Teknolohiya" was written by Mary under the Events category. It has been read 2054 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 15 August 2012.
Total comments : 0