Home » Articles » Events

Ika-23 Pambansang Kumperensiya sa Kasaysayan at Kalinangan

Ang Asosasyon ng mga Dalubhasa, may Hilig at Interes sa Kasaysayan (ADHIKA) ng Pilipinas, Inc., ay magdaraos ng Ika-23 Pambansang Kumperensiya sa Kasaysayan at Kalinangan na gaganapin sa Nobyembre 28-30, 2012 sa Function Hall ng Guimaras Tourism and Information Office, Jordan, Guimaras.
Layunin ng gawaing ito na pag-ibayuhin ang pananaliksik at pagbabahagi ng kaalaman sa kasaysayan ng Pilipinas.
Ang mga maaaring dumalo sa pagtitipong ito ay ang mga guro sa elementarya at sekundarya na mula sa pampubliko at pribadong paaralan.

Para sa iba pang impormasyon, maaaring tumawag o makipag-ugnayan sa mga sumusunod:

Dr. Lars Raymund C. Ubaldo
Pangulo ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc.
c/o History Department, De La Salle University (DLSU)-Manila
Mobile Phone Blg.: 0906-266-1070
E-mail Address: lars_ubaldo@yahoo.com

Prof. Ma. Reina Boro-Magbanua
Kalihim ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc.
c/o Department of Social Sciences, University of the Philippines (UP)
Los Baños
Mobile Phone Blg.: 0915-300-2297
E-mail Address: beng158@yahoo.com
- https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Ika-23 Pambansang Kumperensiya sa Kasaysayan at Kalinangan" was written by Mary under the Events category. It has been read 1883 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 27 July 2012.
Total comments : 0