Home » Articles » Philippine Government

Pambansang Kumperensiya sa Kasaysayan at Kalinangan 2013

Ang Asosasyon ng mga Dalubhasa, may Hilig at Interes sa Kasaysayan (ADHIKA), Inc. ay magsasagawa ng Pambansang Kumperensiya sa Kasaysayan at Kalinangan na may temang Kabundukan sa Kasaysayan at Kalinangan ng Pilipinas na gaganapin sa Nobyembre 8-10, 2013 sa Unibersidad ng Pilipinas (UP), Lungsod ng Baguio.
Ang layunin ng Kumperensiyang ito ay upang matalakay ang mga bago at napapanahong pananaliksik ukol sa mga pamayanang nabuo sa mga kabundukan, ang kultura at tradisyunal na kaalaman ng mga maninirahan sa mga pamayanang ito, pangangalaga at pangangasiwang pangkapaligiran, turismo bukod sa iba pang kaugnay na paksa na inaasahang makadaragdag sa kaalaman ng mga interesadong kalahok.

Ang mga guro sa elementarya at hayskul na mula sa pampubliko at pampribadong paaralan ay inaanyayahang dumalo sa Kumperensiyang ito.

Para sa mga katanungan at paglilinaw, maaaring tumawag o sumulat sa alinman sa sumusunod:

Dr. Lars Raymundo C. Ubaldo
Pangulo, ADHIKA ng Pilipinas, Inc.
c/o History Department, De La Salle University-Manila
Mobile Phone Blg.: 0906-266-1070

Prop. Ma. Reina Boro-Magbanua
Kalihim, ADHIKA ng Pilipinas, Inc.
c/o Department of Social Sciences, UP Los Baňos, Laguna
Mobile Phone Blg.: 0915-300-2297
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

"Pambansang Kumperensiya sa Kasaysayan at Kalinangan 2013" was written by under the Philippine Government category. It has been read 1213 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 30 June 2013 .
Name*:
Email:
Check this*:
Total comments : 0