Home » Articles » Philippine Government

Pambansang Kumperensiya sa Kasaysayan at Kalinangan 2013

Ang Asosasyon ng mga Dalubhasa, may Hilig at Interes sa Kasaysayan (ADHIKA), Inc. ay magsasagawa ng Pambansang Kumperensiya sa Kasaysayan at Kalinangan na may temang Kabundukan sa Kasaysayan at Kalinangan ng Pilipinas na gaganapin sa Nobyembre 8-10, 2013 sa Unibersidad ng Pilipinas (UP), Lungsod ng Baguio.
Ang layunin ng Kumperensiyang ito ay upang matalakay ang mga bago at napapanahong pananaliksik ukol sa mga pamayanang nabuo sa mga kabundukan, ang kultura at tradisyunal na kaalaman ng mga maninirahan sa mga pamayanang ito, pangangalaga at pangangasiwang pangkapaligiran, turismo bukod sa iba pang kaugnay na paksa na inaasahang makadaragdag sa kaalaman ng mga interesadong kalahok.

Ang mga guro sa elementarya at hayskul na mula sa pampubliko at pampribadong paaralan ay inaanyayahang dumalo sa Kumperensiyang ito.

Para sa mga katanungan at paglilinaw, maaaring tumawag o sumulat sa alinman sa sumusunod:

Dr. Lars Raymundo C. Ubaldo
Pangulo, ADHIKA ng Pilipinas, Inc.
c/o History Department, De La Salle University-Manila
Mobile Phone Blg.: 0906-266-1070

Prop. Ma. Reina Boro-Magbanua
Kalihim, ADHIKA ng Pilipinas, Inc.
c/o Department of Social Sciences, UP Los Baňos, Laguna
Mobile Phone Blg.: 0915-300-2297
- https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Pambansang Kumperensiya sa Kasaysayan at Kalinangan 2013" was written by Mary under the Philippine Government category. It has been read 2221 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 30 June 2013.
Total comments : 0