Home » Articles » Literature

Mga Slogan Tungkol sa Pagsulat (Biggest Collection of Slogans)

Pagsulat - ito ang pangunahing paraan ng pakikipagkomunikasyon simula pa noong unang panahon para ma-preserved o tumagal ang mensahe at para maiparating ang mensahe sa mga malalayong lugar.

Lalo na sa panahon ngayon (Information Technology Age), kapag nagpipindot tayo ng mga letra sa cellphone lalo na ang paggamit ng Facebook, ito rin ay isang paraan ng pagsulat para maihatid natin ang ating mensahe sa ibang tao lalo na sa ating mga mahal sa buhay.

Ganyan kahalaga ang pagsulat. Kaya narito ginawan namin ng pinakamalaking koleksyon ng mga slogan (islogan) tungkol sa pagsulat at mga benipisyo ng pagsulat para lalong maiangat ang kahalagahan ng pagsulat.

Kung meron kayong sariling gawa na mga slogan tungkol sa pagsulat, pwede ninyong isulat ang mga ito sa comment sa ibaba. Isasama namin ang inyong mga slogan sa listahan sa ibaba kasama ang inyong pangalan bilang may-akda.

Mga Slogan tungkol sa Pagsulat

50 Slogan Tungkol sa Pagsulat

 
1. Nasa pagsulat ang kinabukasan ng mga kabataan. - by wilkins dableo

2. Hindi maiiwasan ang pagsulat sapagkat ito’y kinakailangan sa lipunan. - by wilkins dableo

3. Napakahalaga ang pagsulat sapagkat dito ka mamumulat. - by wilkins dableo

4. Nasa pagsulat ang kayamanan. - by wilkins dableo

5. Matuto tayong sumulat sapagkat ito ang ating puhunan. - by wilkins dableo

6. Nasa pagsulat ang susi ng tagumpay. - by wilkins dableo

7. Kailangan ang pagsulat dahil ito ang nagbibigay ng kaalaman para sa   ating kapakanan. - by wilkins dableo

8. Hindi natin malilimutan ang pagsulat dahil ito ang ating kinagisnan. - by wilkins dableo

9. Mahalaga para sa lahat ang pagsulat. - by wilkins dableo

10. Nagbibigay kulay sa buhay ang pagsulat. - by wilkins dableo

11.  Ang pagsulat ay mahalaga lalo kapag nagmamahal ka. - by wilkins dableo

12.  Nasa pagsulat ang kinabukasan ng lahat. - by wilkins dableo

13.  Sa pagsulat maipakikita ang iyong nararamdaman. - by wilkins dableo

14.  Ang pagsulat ay nakatutulong sa lipunan. - by wilkins dableo

15. Kailangan ang pagsulat sa taong bayan. - by wilkins dableo

16.  Nasa pagsulat ang pagtuklas ng kaalaman. - by wilkins dableo

17. Sa pagsulat naipapahayag ang nararamdaman. - by wilkins dableo

18. Napakahalaga ang pagsulat sapagkat dito ka mag-uulat. - by wilkins dableo

19. Ang pagsulat ang siyang maghahatid sayo para sa pag-unlad. - by wilkins dableo

20. Ang pagsulat ay parang sining kumikilatis ng damdamin. - by wilkins dableo

21. Ang pagsulat ang siyang iyong kalasag. - by wilkins dableo

22. Ang pagsulat ang maghahatid sa iyong magandang bukas. - by wilkins dableo

23. Nakakatuwa ang pagsulat sapagkat ito’y nakapagpapahubog sa ating isipan. - by wilkins dableo

24. Ang pagsulat ay parang musika nakakahalina. - by wilkins dableo

25. Hindi man ako marunong sumulat pero marunong naman akong mag-ulat. - by wilkins dableo

26. Sumulat ka lang ng sumulat para ikaw ay maging dalubhasa sa lahat. - by wilkins dableo

27. Naipapahayag ang pag-ibig sa pagsulat. - by wilkins dableo

28. Ang pagsulat ay napakahalaga sapagkat dito ka magbabasa. - by wilkins dableo

29. Huwag kang matakot na sumulat sapagkat ito ang pundasyon ng iyong bukas. - by wilkins dableo

30. Nagbibigay inspirasyon ang pagsulat upang tayo ay umunlad sa darating na bukas. - by wilkins dableo

31. Nasa pagsulat ang tagumpay ng bayan. - by wilkins dableo

32. Huwag mong kaligtaan ang pagsulat dahil dito ka nanggaling, at nagmula. - by wilkins dableo

33. Sa pamamagitan ng pagsulat maipapadala mo ang mensahe para sa lahat. - by wilkins dableo

34. Nagpapa-unlad ng karunungan ang pagsulat. - by wilkins dableo

35. Magsikap kang sumulat sapagkat dito ka uunlad. - by wilkins dableo

36. Ang pagsulat ay parang drawing pwede mong pagandahin, pwede mo ring papangitin. - by wilkins dableo

37. Nasa pagsulat ang pag-asa ng bayan. - by wilkins dableo

38. Napakahalaga ang pagsulat sapagkat dito mo masasabi ang lahat. - by wilkins dableo

39. Ang pagsulat ay talento ng lahat. - by wilkins dableo

40. Ang pagsulat ay parang pintura nabubura, at napapaganda. - by wilkins dableo

41. Ang pagsulat ay magandang katangian para sa lahat ng mamamayan. - by wilkins dableo

42. Dapat mula sa puso ang pagsulat para maipahayag mo ang buong katotohanang pag-ulat. - by wilkins dableo

43. Sa pagsulat nagiging makata ang iyong pananalita. - by wilkins dableo

44. Ang pagsulat ay gabay patungo sa magandang buhay. - by wilkins dableo

45. Nagbibigay deriksyon ang pagsulat. - by wilkins dableo

46. Mahalaga ang pagsulat sapagkat dito nanggaling ang lahat. - by wilkins dableo

47. Nakikita sa pagsulat ang kinabukasan ng lahat. - by wilkins dableo

48. Ang pagsulat ang siyang maghahatid sayo sa tamang landas. - by wilkins dableo

49. Dapat maging dalubhasa sa pagsulat sapagkat ito ang maghahatid sa iyong bukas. - by wilkins dableo

50. Ang pagsulat ang kaningningan ng kinabukasan. - by wilkins dableo
 
51. "Dito ilalagay ang iyong slogan" - dito naman ang iyong pangalan.

Meron ba kayong mga natatagong slogan diyan tungkol sa pagsulat, pwede ninyong ipost ito sa comment sa ibaba. Isasama namin ang inyong mga slogan sa listahan sa itaas kasama ang inyong pangalan bilang may-akda.

Halina't ating paunlarin ang sining ng pagsulat at tanggapin ang mga benipisyong naidudulot ng pagsulot.
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Mga Slogan Tungkol sa Pagsulat (Biggest Collection of Slogans)" was written by under the Literature category. It has been read 20447 times and generated 1 comments. The article was created on and updated on 08 October 2020.
Total comments : 1
Caryle Estremadura   (11 October 2020 6:40 AM) [Entry]

Ang Pagsulat nakakatulong sa pagmulat