Home » Articles » Literature

Mga Slogan Tungkol Sa Kahirapan (Biggest Collection)

Karamihan sa mga tao ay pinanganak na mahirap. Kay araw-araw mulat na tayo sa kahirapan.

Nagdudulot ng dalamhati, kalungkutan o gutom ang kahirapan. "Mahirap maging mahirap."

Upang maibsan ang kahirapan, narito gumawa kami ng mga slogan tungkol sa kahirap upang imulat ang tao na magpakasipag upang makaahon sa kahirapan.
 
Mga Slogan tungkol sa Kahirapan

Mga Slogan Tungkol sa Kahirapan


1. Labanan ang kahirapan upang maginhawang buhay ay makamtan. - by wilkins dableo

2. Kahirapan ay alisin, kaya ang iyong katamaran ay lisanin.  by wilkins dableo

3. Ang kahirapan ang isa sa nagpapalungkot sa tao, samantalang kayamanan naman ang nagbibigay kasiyahan sa tao.  by wilkins dableo

4. Palaguin ang pinagkakakitaan, upang kahirapa’y malunasan.  by wilkins dableo

5. Kahirapan lunasan sa pamamagitan ng kayamanan.  by wilkins dableo

6. Laging magsipag upang kahirapa’y mapalitan ng kaginhawaang matatag.  by wilkins dableo

7. Huwag padadaig sa iyong katamaran, upang kahirapan ay maiwasan.  by wilkins dableo

8. Marami ang hindi nakapag-aaral dahil sa kahirapan. Kaya matrikula sa mga paaralan dapat bawasan.  by wilkins dableo

9. Ang karamdaman ang isa sa nagpapakahirap sa lipunan. Kaya dapat magpakasigla para buhay ay giginhawa.  by wilkins dableo

10. Ang susi ng pagpuksa sa kahirapan, ay ang kasipagan.  by wilkins dableo

11. Iahon mo sa kahirapan ang iyong sambahayan, sa pamamagitan ng iyong kasipagan, na siyang iyong puhunan.  by wilkins dableo

12. Hindi baling hindi yumaman, basta ang mahalaga makaahon sa kahirapan.  by wilkins dableo

13. Kung gusto mong makaahon sa kahirapan, dapat magpakasipag ka hindi maglalaon biyaya’y uulan.  by wilkins dableo

14. Kahirapan, kahirapan, kahirapan iyan ang sigaw ng taong bayan.  by wilkins dableo

15. Huwag mangutang kung hindi naman kailangan, upang hindi maghirap sa mga babayaran.  by wilkins dableo

16. Marami ang naghahangad na maging mayaman, pero kakaunti lang ang nakarating dahil sa kanilang katamaran.  by wilkins dableo

17. Iwasan ang pagiging tamad, upang ang kaginhawaan sa buhay ay sumagad.  by wilkins dableo

18. Pagbutihin mo ang paghahanap-buhay upang ikaw ay magtagumpay, hindi magtatagal malalasap mo ang maginhawang buhay.  by wilkins dableo

19. Magpakasipag ka sa trabaho, upang kahirapa’y hindi matamo.  by wilkins dableo

20. Nalulungkot ako kapag nakakita ako ng taong naghihirap, subalit natutuwa ako kapag sila’y nakaahon, at kaginhawaa’y malasap.  by wilkins dableo

21. Hindi man ako kasing yaman nila, pero naiahon ko naman sa kahirapan ang aking pamilya.  by wilkins dableo

22. Ang naghihirap ay hindi dapat pagtawanan, bagkus sila’y dapat tulungan na makabangon mula sa kahirapan.  by wilkins dableo

23. Ang isa sa problema ng tao ay ang kahirapan, kaya dapat maaga pa lang ito ay iyong agapan, sa pamamagitan ng iyong kasipagan.  by wilkins dableo

24. Mag-aral ng mabuti upang kahirapan ay hindi manatili, dapat maging masipag upang makamit ang solusyong matatag.  by wilkins dableo

25. Kahirapan dapat mawala sa lipunan, upang hindi na magdusa ang mga mamamayan. by wilkins dableo

26. Dapat damihan ang trabaho sa ating bansa, upang kahirapa’y mapuksa.  by wilkins dableo

27. Hindi man ako kasing talino ng iba, pero nakakabuhay ako ng sariling pamilya.  by wilkins dableo

28. Dapat mong masusing pinag-aaralan, kung papaano masusolusyunan ang kahirapan ng iyong sambahayan.  by wilkins dableo

29. Ang kahirapan ang naging dahilan ng kapighatian, kaya dapat tumakas, at humanap ng paraan.  by wilkins dableo

30. Hindi mo na kailangan na maging mayaman, ang mahalaga maiahon ang sarili mo sa kahirapan.  by wilkins dableo

31. Wala man akong maipagmamalaki na kayamanan, pero mayroon naman akong maipagmamalaking kasipagan.  by wilkins dableo

32. Ang kahirapa’y walang magandang naiidudulot sa lipunan, kaya dapat itong malunasan, at mabigyan ang mga tao ng pagkakakitaan.  by wilkins dableo

33. Sadyang mahalaga ang solusyon sa kahirapan, dahil ito ang nagpapabigat sa ating mamamayan.  by wilkins dableo

34. Bigyang pansin ang lunas sa kahirapan, kasi ito ang naging dahilan ng pagbigat ng suliranin ng bayan.  by wilkins dableo

35. Huwag mong baliwalain ang kahirapan, sapagkat ito ang nagbubunga ng kulungkutan.  by wilkins dableo

36. Ang kahirapan ay salot sa lipunan, kaya ito ay dapat lunasan sa pamamagitan ng bayanihan.  by wilkins dableo

37. Ang kahirapan ang siyang naghahatid sa tao sa kalugmukan.  by wilkins dableo

38. Magiging masaya ang aking sarili, kung ang kahirapa’y mapapawi.  by wilkins dableo

39. Ang nabubuhay sa kasalanan, ay tiyak magdadanas ng matinding kahirapan.  by wilkins dableo

40. Tulungan mo ang iyong kapwa na makaahon mula sa kahirapan, upang maging mabuti kang ehemplo sa bayan.  by wilkins dableo

41. Ang nangloloko sa kanyang kapwa tao, kailanma’y hindi aasenso.  by wilkins dableo

42. Hindi ka dapat manghinayang kung kahirapa’y dumating sa  iyong tahanan, sapagkat ito ang magiging dahilan upang kayamanan ay makamtan.  by wilkins dableo

43. Marami ang nagkakasakit dahil sa kahirapan, kaya dapat itong solusyunan upang karamdaman ay maagapan.  by wilkins dableo

44. Ang kahirapan ay pagsubok sa tao, kaya dapat maging produktibo para makita ang pagiging asenso.  by wilkins dableo

45. Hindi ka dapat malungkot kung ang kahirapa’y dumating, dahil ito ang magtutulak sa iyo upang ang pangarap ay abutin.  by wilkins dableo

46. Kahirapan dapat puksain, upang kaginhawaan ng buhay ay kamtin.  by wilkins dableo

47. Ang kayamanan ay madaling tamasahin, kung ang kasipagan ay paiigtingin, at pasasaganain.  by wilkins dableo

48. Ang dapat mong gawin para ang kahirapan ay mawala, dapat kang humanap ng paraan kung ano ang iyong magagawa.  by wilkins dableo

49. Ang kahirapan ang nagpapabigat sa lipunan, habang ang kayamanan naman ang nagpapaunlad sa bayan.  by wilkins dableo

50. Kung nais mong makatakas sa kahirapan, dagdagan mo ang iyong kasipagan, para pagpapala’y bubuhos sa iyong sambahayan.  by wilkins dableo


Meron ba kayong mga natatagong slogan diyan tungkol sa kahirapan (poverty)?, pwede ninyong ipost ito sa comment sa ibaba. Isasama namin ang inyong mga slogan sa listahan sa itaas kasama ang inyong pangalan bilang may-akda.
 
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Mga Slogan Tungkol Sa Kahirapan (Biggest Collection)" was written by under the Literature category. It has been read 8965 times and generated 1 comments. The article was created on and updated on 28 July 2020.
Total comments : 1
Felicity A. Espineda   (20 September 2020 8:49 PM) [Entry]

Katalinuhan at kasipagan sagot sa kahirapan