Home » Articles » Literature

Pambansang Seminar-Worksyap sa Filipino

Ang Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino (PSLLF) sa pakikipag-ugnayan sa Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon (CHED)), at Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay magdaraos ng Pambansang Seminar-Worksyap sa Filipino sa temang "Paghahanda ng mga Kagamitang Panturo sa Konteksto ng K to 12, UbD, MLE, at Pananaliksik” sa Oktubre 26-28, 2011 sa CSC International Conference Center, Estrada Street, at Arellano, Malate, Lungsod ng Maynila.
Ang mga layunin ng seminar-worksyap ay ang mga sumusunod:
  1. maging kabalikat sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa K to 12, Understanding by Design (UbD) at Multilingual Education (MLE);
  2. makapaghanda ng mga kagamitang panturo sa konteksto ng K to 12, UbD, at MLE;
  3. makapagsagawa ng programa sa pananaliksik pangwika na maisasagawa sa silid-aralan o loob ng klasrum; at
  4. mailapat sa paghahanda ng mga kagamitang panturo ang mga bunga ng saliksik na isinagawa ng guro.
Inaanyayahang dumalo sa nasabing seminar-worksyap na ito ay ang mga panrehiyon at pansangay na superbisor sa Filipino, mga tagapangulo o tagapag-ugnay ng asignaturang Filipino, at mga piling guro sa bawat paaralan.

Ang mga dadalo ay magbabayad ng butaw na Tatlong Libo at Limandaang Piso (PhP3,500.00) para sa tatlong (3) tanghalian at anim (6) na meryenda, lugar na pagdarausan, seminar kit, onoraryum ng mga tagapanayam, at iba pang kaugnay na gastos. May sampung porsiyento (10%) diskuwento ang mga aktibong miyembro ng PSLLF sa pasubaling maipapakita nila ang katunayan ng kasapian gaya ng ID o resibo.

Hinihiling na magdala ang mga dadalo ng mga tula, maikling kuwento, pabula, alamat, kuwentong bayan, at epiko sa kanilang rehiyon na magagamit sa mga worksyap sa paghahanda ng mga kagamitang panturo.

Para sa inyong reserbasyon at mga gustong tumigil sa hotel/dormitoryo, tumawag o makipag-ugnayan sa mga sumusunod:

Prof. Emma O. Sison
DLSU-College of St. Benilde
Taft Avenue, Maynila
Mobile Phone Blg.: 09178961993
Telephone No.: (02)881-2573
Prof. Santiago Flora, Jr.
Quezon City Polytechnic University
Novaliches, Quezon City
Mobile Phone No.: 09228162676
Telephone No.: (02) 514-3520
Email Address: tiagz@yahoo.com
Dr. Ester T. Rada
San Beda College, Mendiola, Maynila
Mobile Phone No.: 09266849329
Telephone No.: (02) 7356011 / local 5122
Email Address: esterrada2003@yahoo.com
etor3s@gmail.com
- https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Pambansang Seminar-Worksyap sa Filipino" was written by Mary under the Literature category. It has been read 3530 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 08 October 2011.
Total comments : 0