Home » Articles » Literature

Pang-angkop Worksheet

Pang-angkop Worksheet
"Narito ang libreng Pang-angkop Pamatlig Worksheet para sa mga guro at maging mga magulang. Kung may komento ay maaaring ilagda sa ibaba.Pang-angkop Worksheet – Gabay.phDownloadA. Isulat sa patlang ang tamang pang-angkop (-ng, -g, o na).1. Bumili ako ng masarap ___________ almusal.2. Mahilig siya magbasa ng mga kwento
___________ bayan.
3. Si Benjamin ang ikalawa ___________ anak ni
Ginang Garcia.4. Magkaibigan ___________ tunay sina Luca at
Miguel.5. Ang mga isda ay mabilis ___________
lumalangoy sa dagat.6. Mabilis ___________ nagbabasa ng libro ang
ikatlong baitang.7. Narinig mo ba ang maganda ___________ musika
na iyon?B. Gumawa ng pangungusap gamit ang tatlong pang-angkop.
1. ­-ng­
________________________________________________________2. –g
_________________________________________________________3. na _________________________________________________________What’s your Reaction?+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 2+1 0 Facebook Twitter" - https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Pang-angkop Worksheet" was written by Mary under the Literature category. It has been read 217 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 29 January 2023.
Total comments : 0