Home » Articles » Literature

Talumpati tungkol sa pamilya

Talumpati tungkol sa pamilya
"Narito ang mga halimbawa ng talumpati tungkol sa pamilya.Isinasaad ng artikulo na ito kung tungkol saan ang mga halimbawa ng talumpati, ang mga aral, at mga matututunan ditoKung may komento o katanungan, maaari mong i-komento sa ibaba.SANDALAN Pindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng talumpatiAng pamilya ay binubuo ng ina, ama, at mga anak. Pwede ring ina o ama lang. Pwede ring walang anak. Ngunit, hindi lang ang mga miyembro ang basehan ng pagiging isang pamilya. Ito ay ang pagmamalasakit, pagmamahal, at walang sawang suporta ibinibigay ng isa’t isa.

Tinatalakay ng talumpati ang pagmamahal at ang mainit na koneksyon ng pagiging isang pamilya sa Pilipinas.Talumpati Tungkol sa PamilyaPindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng talumpatiMay masama at magandang dulot ang kultura ng pagkakapamilya sa Pilipinas: ang posibilidad na lumaking dependent ang masamang resulta, at ang pagkaroroon ng malapit na koneksyon at emosyonal na kaagapay ang magandang resulta. Layunin ng talumpati ang ipaalam ang lebel ng kahalagahan ng pamilya para sa isang Pilipino, at kung bakit nakaukit na ito saating sistema.Pagmamahal ng Magulang Ating Bigyang HalagaPindutin ang titulo sa itaas upang mabasa ang halimbawa ng talumpatiNi minsan ba, nasabihan niyo na ang inyong mga magulang ng “I love you”? Naramdaman ba ng mga magulang niyo ang inyong pagpapasalamat at pagmamahal? Kahit na hindi man ay hindi alintana ng mga magulang ang pakikitungo ng kanilang mga anak sa kanila bagkus ay mas pag-iigihan pa nila upang maging matagumpay kayo sa kinabukasan. Dahil ang katotohana’y wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal ng mga magulang.Mahihinuha sa talumpati ang perspektibo ng mga magulang, at kung gaano nila kahandang ibigay ang lahat upang mabuhay ito.What’s your Reaction?+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 1+1 1 Facebook Twitter" - https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Talumpati tungkol sa pamilya" was written by Mary under the Literature category. It has been read 175 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 29 January 2023.
Total comments : 0