Home » Articles » Philippine Government

Gawad ALAB (Anak ng Lahing Bayani) Rizal 2013

Ang Rizal Provincial Government ay muling magbubukas ng Gawad ALAB (Anak ng Lahing Bayani) Rizal 2013.
Ang Gawad ALAB ay ang pinakamataas na pagkilala para sa mga natatanging mamamayang Rizaleňo.

Ang panahon ng pagpapasok ng mga nominasyon ay mula ika-5 ng Pebrero hanggang ika-26 ng Abril, 2013 sa Provincial Information and Special Concerns Office, 2nd Floor, Rizal Provincial Government, Antipolo, Rizal.

Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral na mula sa pampubliko at pampribadong paaralan ay naaayon sa no-disruption-of-classes policy na nasasaad sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.

Para sa karagdagang impormasyon o anumang katanungan, maaaring makipag-ugnayan kay:

Casimiro A. Ynares III, M.D.
Punong Lalawigan
Rizal Provincial Government
Antipolo, Rizal
Telepono Blg.: 620-2400 local 4802
Website Address: www.rizalprovince.gov.ph
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Gawad ALAB (Anak ng Lahing Bayani) Rizal 2013" was written by under the Philippine Government category. It has been read 1591 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 24 February 2013.
Total comments : 0