Home » Articles » Philippine Government

7 Mabibigat na Epekto ng Bawal na Gamot (Droga) Sa Pamayanan

Ang epektong dulot ng pagkalulong sa bawal na gamot (droga) ay hindi lamang nakakasama sa iyong katawan bilang indibidwal, kundi nakakaapekto din ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, sa iyong mga negosyo at maging sa iyong pamayanan.

Narito ang mga epekto ng bawal na gamot (droga) sa iyong pamayanan:
1. Nakakasama ito sa kalusugan at nagiging sanhi ito ng pagkakasakit (tulad ng pagkabaliw) o pagkamatay. Marami ng mga adik ang nawalan ng tamang pag-iisip (nabaliw). Marahil nakikita mo ang iba diyan na palakad-lakad na sa daan at kung anu-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Ang malala ang iba dahil sa sobrang paggamit ng droga ay namatay.

2. Kung ang nalulong sa droga ay isang magulang (may anak), ang mga anak ay kalimitang napapabayaan o inaabuso. Mas inuuna pa ang kanyang pansariling kapakanan para magkaroon at gumamit ng droga kesa sa pangangailangan ng kanyang mga anak o pamilya.

3. Nakakaapekto din sa ekonomiya at mga negosyo ng pamayanan ang mga empleyadong nalulong sa bawal na gamot. Isipin mo na lang kung ang isang piloto ng eroplano ay adik. Paano kaya kung ang drayber ng bus na sinasakyan mo ay adik? Ano ang magiging kahinatnan ng mga pasahero na minamaneho ng isang adik? 

4. Kapag dumami ang mga adik sa isang pamayanan, lalong nabibigatan ang pamahalaan sa pangangalaga ng mga ito. Dagdag gastos ito sa mga "rehabilitation centers" at "social services" dahil mawawalan na ng suportang pang-pinansyal ang ibang mga anak ng mga adik na magulang.

5. Lalong dadami ang mga krimen tulad ng karahasan, pagnanakaw at pang-aabuso sa pamayanan dahil sa mga adik. Dahil sa wala na sa tamang pag-iisip, kung ano-ano na ang ginagawa ng mga adik tulad ng pamamaril, pagsunog sa mga ari-arian ng iba, panghohold-ap, pangagahasa ng mga babae, atbp.

6. Lalong nagiging abusado ang mga protektor ng mga "druglord" at adik. Nagiging konsintidor at parang mga asong hindi makatahol ang mga pulis na pumuprotekta sa mga adik na ito.

7. Nakakasama sa kapiligiran ang mga kemikal na sangkap ng mga ipinagbabawal na droga. Ang ibang "drug lab" o "shabu lab" ay nagtatapon ng mga "toxic waste materials" nila kung saan-saan kagaya ng pagtatapon sa ilog o sa dagat.

Meron ka pa bang pwedeng idagdag sa mga epektong dulot ng bawal ng gamot? Paki-post sa comment sa ibaba.
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"7 Mabibigat na Epekto ng Bawal na Gamot (Droga) Sa Pamayanan" was written by under the Philippine Government category. It has been read 22133 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 11 July 2016.
Total comments : 0