Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

(11-20) Marami akong kilalang magulang ng marami ang ank. Lagi nilang reklamo ang hirap ng buhay. -

(11-20) Marami akong kilalang magulang ng marami ang ank. Lagi nilang reklamo ang hirap ng buhay. -

"nababantayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Magandang
magkaroon ng maliit na pamilya.

(11-15) - Pangunahing kaisipan:_____________________________

(16-20) - Pangunahing Detalye:_____________________________"

Asked by: Guest | Views: 77
Total answers/comments: 0