Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

ano ang natatanging nilikha ng diyos na nilikha ayon sa kanyang wangis ng kanyang obra maestra?​ -

ano ang natatanging nilikha ng diyos na nilikha ayon sa kanyang wangis ng kanyang obra maestra?​ -

Asked by: Guest | Views: 488
Total answers/comments: 3
bert [Entry]

"Ang Tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos kaya't siya ay tinawag na Kaniyang obra maestro."
bert [Entry]

Lahat ng nilikha, inanyuan, at ginawa ng Diyos ay perpekto; ang liwanag at ang dilim, ang lupa at ang dagat, ang mga halaman, ang araw, ang buwan, at ang mga bituin, ang mga isda, ang mga ibon, ang mga hayop, at ang lalaki at babae. Bilang karagdagan sa mga bagay na ito, na binanggit sa pangalan sa Genesis 1, may iba pang mga bagay na nilikha rin.
Kgqlhw [Entry]

lipitor 40mg pills <a href="https://lipiws.top/">buy generic atorvastatin 40mg</a> atorvastatin 80mg cost