Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

1 umuwi ng nang madaling araw ang dalaga kaya siya napagalitan.2 tuwing gabi nagigisda si ama upang -

1 umuwi ng nang madaling araw ang dalaga kaya siya napagalitan.2 tuwing gabi nagigisda si ama upang -

Asked by: Guest | Views: 39
Total answers/comments: 0