Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ang epekto isang dosenang klase ng high school student

Ano ang epekto isang dosenang klase ng high school student

Asked by: Guest | Views: 50
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

ang epekto ng mga estudyande ay depende kung sila ba ay maaasahan o Hindi. kung sila ay maaasahan malaki ang ambag nila sa lipunan at kung Hindi naman sila maaasahan maaaring maging dahilan ito ng Hindi pag unlad ng bansa