Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

ano ang perpektibo imperpektibo kontemplatibo ng ipagtimpla,purihin,magpatala,umalis,bantayan,at ilipat

ano ang perpektibo imperpektibo kontemplatibo ng ipagtimpla,purihin,magpatala,umalis,bantayan,at ilipat

Asked by: Guest | Views: 296
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ipagtimpla

Perpektibo: Ipinagtimpla

Imperpektibo: Ipinagtitimpla

Kontemplatibo: Ipagtitimpla

Purihin

Perpektibo: Pinuri

Imperpektibo: Pinupuri

Kontemplatibo: Pupurihin

Magpatala

Perpektibo: Nagpatala

Imperpektibo: Nagpapatala

Kontemplatibo: Magpapatala

Umalis

Perkeptibo: Umalis

Imperpektibo: Umaalis

Kontemplatibo: Aalis

Bantayan

Perpektibo: Binantayan

Imperpektibo: Binabantayan

Kontemplatibo: Babantayan

Ilipat

Perpektibo: Inilipat

Imperpektibo: Inililipat

Kontemplatibo: Lilipatin"