Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ano ang personal na hinaing ni Federico Garcia Lorca sa kaniyang tulang " Soneto ng Matamis na Hinaing -

Ano ang personal na hinaing ni Federico Garcia Lorca sa kaniyang tulang " Soneto ng Matamis na Hinaing -

Asked by: Guest | Views: 495
Total answers/comments: 0