Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Answer:"Answer: TAMA ANG IYONG SAGUT ANG MINDANAO NGA ANG PINAKAMALAKING ISLA SA PILIPINAS Explanation:"

5. Ang Mindanao ang pinakamalaking isla sa Pilipinas, tama o Mali?​ -

Asked by: Guest | Views: 35
Total answers/comments: 0