Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Tama Mali, Mali Itama! Panuto: Sagutin ang pagsasanay sa ibaba upang malaman kung gaano kalawak ang

Tama Mali, Mali Itama! Panuto: Sagutin ang pagsasanay sa ibaba upang malaman kung gaano kalawak ang

Tama Mali, Mali Itama! Panuto: Sagutin ang pagsasanay sa ibaba upang malaman kung gaano kalawak ang iyong kaalaman tungkol sa Panitikang Pilipino. Isulat ang TAMA kung ang pangungusap ay tama at kung MLALI, palitan ang salitang may salungguhit upang ito ay maging tama. Isulat sa hiwalay na sagutang papel ang iyong sagot. 1. Ang salawikain, sawikain, bugtong at kasabihan ay mga halimbawa ng karunungang-bayan. 2. "Si Mariang Mapangarapin" ay isang halimbawa ng pabula, 3. Ang pabula ay isang anyo ng panitikan kung saan ang gumaganap ay mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay. 4. Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na naglalayong maitanghal sa entablado.​

Asked by: Guest | Views: 82
Total answers/comments: 2
Guest [Entry]

"Answer:

Explanation:

Tama number 2 sorry yun lang alam ko"
Guest [Entry]

"Answer:

1. TAMA

2. MALI

3. TAMA

4. TAMA

sana nakatulong :))"