Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Panuto: Batay sa iyong nabasang akda, isulat kung anong damdamin ng tauhan ang nangingibabaw sa bawat -

Panuto: Batay sa iyong nabasang akda, isulat kung anong damdamin ng tauhan ang nangingibabaw sa bawat -

Panuto: Batay sa iyong nabasang akda, isulat kung anong damdamin ng tauhan ang nangingibabaw sa bawat bilang ng diyalogo at kung bakit mo ito nasabi. Gawin ito sa iyong sagutang papel Bilang ng diyalogo Damdaming nangingibabaw Dahilan ng sagot 1 2 3 4 5​

Asked by: Guest | Views: 125
Total answers/comments: 0