Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

suriin ang mga sumusunod na pahayag at tukuyin kung anong katangian ng wika ang inilalahad dito. titik lamang ang isulat sa patlang bago ang

suriin ang mga sumusunod na pahayag at tukuyin kung anong katangian ng wika ang inilalahad dito. titik lamang ang isulat sa patlang bago ang bilang ​

Asked by: Guest | Views: 192
Total answers/comments: 0