Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Naranasan mo na bang maipit sa isang sitwasyon na kailangan mong mamili sa kung alin ang tama at mali? -

Naranasan mo na bang maipit sa isang sitwasyon na kailangan mong mamili sa kung alin ang tama at mali? -

Naranasan mo na bang maipit sa isang sitwasyon na kailangan mong mamili sa kung alin ang tama at mali? Ang gumawa ng masama kaysa mabuti? Ano ang iyong ginawa? Paano mo ito nalampasan o nabigyan ng solusyon? Magbigay ng mga halimbawa na maaaring naranasan mo na o karanasan ng iba. Isulat ang iyong sagot sa notebook na hindi bababa sa 100 words​

Asked by: Guest | Views: 148
Total answers/comments: 0