Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Ayusin ang mga salita ayon sa antas o tindi ng kahulugan at magbigay ng tigiisang pangungusap nito:kinupkop, inalagaan, tinangkilik, kinalin

Ayusin ang mga salita ayon sa antas o tindi ng kahulugan at magbigay ng tigiisang pangungusap nito:kinupkop, inalagaan, tinangkilik, kinalinga

Asked by: Guest | Views: 182
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"1. kinupkop ni Aling rosa si Aliah.

2. Inalagaan ng mabuti ni Mary ang anak niyang si Mincy.

sorry eto lang alam ko eh=("