Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit kailangan ng isang bansa ang isang bandila

Bakit kailangan ng isang bansa ang isang bandila

Asked by: Guest | Views: 41
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Kailangan ng isang bansa ang isang bandila dahil ito ay magiging kabuohang representasyon ng bansa sa mundo. Nasisimbolo nito ang bansa sapagkat bawat disenyong nakaukit dito ay may malalim na kahulugan at nakakatulong rin sa kalakalan digmaan.