Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit mahalagang magkaroon ng kakayahang pangkomunikatibo sosyolingguwistiko

Bakit mahalagang magkaroon ng kakayahang pangkomunikatibo sosyolingguwistiko

Asked by: Guest | Views: 80
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Mahalagang magkaroon ng kakayahang ito upang mas maging epektibo o maintindihan ang pakikipagtalastasan sa iba. Ito'y napakahalagang kakayahan na nararapat nating taglayin sa ating sarili.