Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Mga bansang sakop ng Polynesia

Mga bansang sakop ng Polynesia

Asked by: Guest | Views: 29
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang mga bansang ito at Hawaii, Easter Island, Tonga, Tuvalu, French Polynesia, Western Samoa, New Zealand, Cook Islands, Kiribati at Midway island.